AGREENA ApS

  Danemarca
  Longebrogade 3F, etajul 3, Copenhaga, cod postal 1411
  Marci
  Descriere

  Misiunea noastra este de a stimula sustenabilitatea economica si de mediu a agriculturii, oferind bazele pe care aceasta trebuie sa le urmeze pentru a accesa noi oportunitati de piata. Platforma noastra online cuantifica reducerile de emisii si stocarea carbonului in sol. Pe baza acestor cuantificari, emitem certificate de carbon, pe care fermierul le poate pastra sau vinde. Astfel, oferim fermierilor acces la o sursa suplimentara de venit bazata pe actiunile lor voluntare in domeniul climei.

  Description

  Our mission is to drive the environmental and economic sustainability of agriculture by providing the rails on which agriculture must run to access new market opportunities. Our online platform quantifies farmers’ emissions reductions and carbon storage in the soil, then issues carbon certificates based on these quantifications, which the farmer can then keep or sell. In doing so, we provide them with access to an additional revenue source based on their own, voluntary climate action.